Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

  Novo izdanje časoslova za Božji puk  

Božanski časoslov

Prelistajte časoslov klikom na sliku iznad

 

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji objavio je novo, prošireno izdanje Božanskoga časoslova za Božji puk. Riječ je o jednosveščanome izdanju Časoslova prilagođenoga za vjernike laike. Nakon prvoga izdanja, koje je Institut priredio 1999. godine, novo prošireno izdanje ustrojem je jednostavnije i preglednije, sadržajem znatno bogatije, a grafičkim oblikovanjem privlačnije i suvremenije. Tekstovi Jutarnje i Večernje molitve te Povečerja u potpunosti su usklađeni s izvornim hrvatskim izdanjem Časoslova (četverosveščano izdanje Kršćanske sadašnjosti) u svim razdobljima liturgijske godine. Novo izdanje šire je od prethodnoga za gotovo 400 stranica.

 

Naruči ...

 

   ŽIVO VRELO 4 - 2024.                                                          

 

Umjetnost slike u obredu

 

od 14. travnja do 11. svibnja 2024.

 

Primjećujemo da su umjetnička djela primjer komunikacije. Svako umjetničko ostvarenje u prostoru, kao biljeg ljudskog izričaja, bilo u arhitekturi, kiparstvu ili slikarstvu, trebalo bi, prije svega, predstavljati ono što je umjetnik želio prikazati, tj. vizualno tumačiti ono, ispred čega stojimo i što promatramo. Takvu komunikaciju bismo željeli osjetiti i u našim modernim liturgijskim prostorima, koji su previše žedni i gladni pod teretom armiranih masa suhoga betona.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 3 - 2024.                                                          

 

Znak križa

 

 od 24. ožujka do 13. travnja 2024.

 

Božjoj ljubavi najvjernije svjedočimo znamenujući se znakom križa koji u intimi našega života budi svijest osobne vjere i zahvalnosti. U liturgijskom životu zajednice, ali i izvan nje, stavljajući na sebe znak križa, rastemo u vjeri i spoznaji Božje blizine i zauzetosti za nas, hodočasnike na ovome svijetu. Ljubav se osjeća u osluškivanju tišine srca. Čovjek pritisnut raznim brigama i kušnjama, kako kroz povijest, tako i danas, stavljajući na sebe znak križa, mora tragati za tišinom u kojoj će se osobno susresti s glasom vječne ljubavi.

 

Više... 

 

   ŽIVO VRELO 2 - 2024.                                                          

 

Katekumenat

 

 od 14. veljače do 23. ožujka 2024.

 

Crkva je pozvana u Isusu Kristu kao sakrament »znak i sredstvo najprisnijeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskog roda«, da odgovornim i zauzetim prihvaćanjem njegovog poslanja, riječju i djelima svjedoči neizmjernu Božju ljubav prema čovjeku (usp. LG 1). Svjedočanstvom našega istinskog života u vjeri, u duši čovjeka koji je nekršteno živio, rađaju se vjera i obraćenje. Ulazeći u dublju spoznaju otajstva spasenja, želi promijeniti svoj život i nastaviti hod u katekumenatu kako bi primio sakramente kršćanske inicijacije. Čovjek, tako rastući u vjeri, uranja u Otajstvo, prihvaćajući ga s radošću, ne samo kao nešto što mu dolazi izvana, kroz intelektualne poticaje i simbole, već kao stvarnost koja je u njemu i koja preobražava njegovo čitavo biće. Tako s punom raspoloživošću vlastitog srca, iskustvom radosti, s čuđenjem i entuzijazmom, kontemplacijom, molitvom i djelovanjem, čovjek uranja u Otajstvo njegove vječne ljubavi. Bog je pažljiv.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 1 - 2024.                                                          

 

Redovničko zavjetovanje

 

 od 14. siječnja do 13. veljače 2024.

 

U podrijetlu posvećenog života nalazimo izraz monachós (grč. μοναχός – redovnik), koji izražava ideal prema kojem su težili asketi, tj. ostvariti u svom životu jedinstvo cijelog bića i na taj ga način usmjeriti prema Bogu. Bogu posvećene osobe pozvane su živjeti, na osobito značajan način, ovu duboku jedinstvenu viziju otajstva kršćanskog bogoslužja. Život redovnika u svojoj posvemašnjoj predaji i služenju Bogu kojega najviše ljubi, postaje neprekidno štovanje i čašćenje Boga u ljubavi (LG 44 i CIC, kan. 607). Redovništvo stoga ne dovršava ono što nedostaje djelotvornosti krštenja, nego zavjetom poslušnosti, siromaštva i čistoće dovodi do čvršćeg i stalnijeg sveza uprisutnjenja Krista. Redovnik se potpuno stavlja u službu Božju, a zavjetovanjem se nastoji »…osloboditi zapreka koje bi ih mogle udaljiti od žara ljubavi i savršenosti služenja Bogu te se još prisnije posvećuju božanskomu posluhu« (LG 44).

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 13 - 2023.                                                          

 

Blagoslov obitelji

 

od 25. prosinca 2023. do 13. siječnja 2024.

 

Lijepi običaji koji su nastajali kroz dugi niz godina, njegovani u prostoru zajednice s kojom su rasli, prikazuju odnos ljudi prema stvarnostima iz osobnog života, živu sliku događanja kojima žele na poseban način istaknuti njihovu važnost i usmjeriti nas na čežnju za bogatstvom ljudskog izričaja. Iako sve više pritisnuti teretom modernog vremena i pogledom na svijet, ne možemo se zatvarati u sebe i pogrbljeno hodati pred iskrivljenom stvarnošću. Samo zdravljem, koje neizostavno spominjemo u svojim stalnim željama, možemo sačuvati ovaj svijet stabilnim i nepokvarljivim. Ne postoji zdravo društvo bez zdravih obitelji. Zdravljem duše i tijela obitelji, svijet postaje topao i miran dom svakome čovjeku. Trebaju nam blagoslovljene obitelji.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 12 - 2023.                                                          

 

Molitva časoslova - molitva Crkve

 

od 3. do 24. prosinca 2023.

 

U tišini dana, koja se kroz sjenu ovozemaljskog putovanja želi zaustaviti u dubini duše, prožeti snagom Božje ljubavi, pozvani smo da neprestanim žarom slavlja liturgije časova zahvaljujemo Bogu na beskrajnoj ljubavi kojom nas uzljubi, iskazujemo mu čast i dajemo slavu. Tišinom, koja nas čuva od buke i malodušja ovoga svijeta, otvaramo usta svojih srdaca da ih Bog ispuni darovima Duha. U slavlju liturgije časova, kao molitve Crkve, ovom svijetu narušenog zdravlja, istinski molimo za zdravu sliku života, za njegov povratak ljepoti i mirnom suživotu. Držeći u rukama časoslove iz kojih molimo za čitav svijet, u Božjim smo rukama i ništa nas nikada neće rastaviti od njegove ljubavi. O, divne li pažnje Božje prema nama, koji nam i ruke ljubi!

 

Više...

 


 

 

   ŽIVO VRELO 11 - 2023.                                                          

 

Šutnja

 

od 1. studenoga do 3. prosinca

 

Upućivanja na šutnju, koja se nalaze u prethodnim napomenama liturgijskih knjiga ili u rubrikama, služe očuvanju njezina značenja unutar slavlja, gdje su neizbježna popuštanja usredotočenosti i pažnje, kako pojedinaca tako i prisutne zajednice na liturgijskom slavlju. No, poticaji na šutnju ne služe isključivo da bi se stvorila »klima« i olakšala koncentracija ili pozornost, kako bi se što bolje izveo obredni slijed ili kako bi se intenzivnije doživio neki drugi trenutak slavlja, nego nas oni kroz aktivno udioništvo u liturgijskim slavljima pozivaju na sabranost i otvorenost prema otajstvu otkupljenja te tako pomažu da se otvorimo iskustvu zajedništva djelatnog Duha. Oslobodimo  prostor glasu Božjeg djelovanja kroz šutnju radosti srca koje ga slavi.

 

 

Više...

 

 

 

 

   ŽIVO VRELO 10 - 2023.                                                          

 

Manje bazilike

 

od 1. do 30. listopada

 

Tako živa Crkva, potpisujući se u svom vremenu i prostoru, gradi crkvu koja nije samo onaj konstruktivni dio zanimljiv pod objektivima današnjih interesa i apetita za sakralnu arhitekturu i umjetnost, nego proživljena vjera svakog pojedinca koji sakralnost prostora živi u svom biću, srcem, umom i dušom. Iako su glavni nosači koji drže čitavu crkvu možda masivni kontrafori, prenapregnuti betoni ili čelične konstrukcije, najjači nosači su vjernici bez kojih bi popustilo čitavo zdanje. Vjernici ljube Boga i Božje. Građevina je materijalna i treba ju čuvati, a onaj koji ljubi taj i čuva, i živi za to.

 

 

Više... 

 

   ŽIVO VRELO 9 - 2023.                                                          

 

Kvatre i prosni dani

 

od 3. do 30. rujna

 

Liturgija kvatri i prosnih dana pomaže čovjeku da stane pred sebe, svoj svijet i svoje interese, da skine sa sebe odjeću ustajalog mirisa dok nije živio s Bogom, i odjene čistu, kako i priliči stati pred svoga Stvoritelja. Čovjek pokorom čisti dušu do onog sjaja koji će potaknuti radost i osmjeh na licu u susretu drugim, potrebitim iskrenog zajedništva u Božjoj ljubavi. Sve je besadržajno ako je bez Boga. Bog prebiva u Otajstvima, skriven u svojim milosnim darovima koje nam daruje. Zato je važno postiti, moliti i činiti djela ljubavi, jer smo tako povezani s Bogom.

 

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 8 - 2023.                                                          

 

Posveta oltara

 

od 6. kolovoza do 2. rujna

 

Posvećeni oltar izričiti je znak Božje prisutnosti, žarište neizmjerne Božje ljubavi i čovjekove vjernosti. Iako moderne težnje kucaju na vrata i liturgijskih prostora, koji sve više postaju pokušaj realizacije nedorečenih ideja koje se nisu ostvarile u svjetovnom oblikovanju prostora, pod izlikom mističnosti, Božji dom nije i ne smije biti prostor sebičnosti. Arhitektonsko­-umjetnički izričaj ne smije oplijeniti prostor Božje prisutnosti, kao da je bez stola Gospodnjeg, nego svako naše nastojanje i ostvarenje mora biti usmjereno k Njemu, vidljivo prisutnom na stolu njegove vječne ljubavi.

 

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 7 - 2023.                                                          

 

Posveta crkve

 

od 9. srpnja do 5. kolovoza  2023.

 

Crkva nije samo običan prostor-mjesto, koje je arhitektonski dobro promišljeno i po mjeri projektirano, građeno i uređeno. Ona nikada nije i ne smije biti prazna scenografija arhitektonsko-umjetničkih dokazivanja. Crkva je (zaručnica) slika zajednice, koja je u plemenitoj jednostavnosti i s radošću srca okupljena na slavlje Otajstva. Bogu se posvećuje čisti prinos. Čistoća dara crkve izvire iz truda i požrtvovnosti svih ljudi koji su se na razne načine ugradili u svaki detalj njezine izgradnje i uređenosti, da bi Bogu posvetitelju podigli dom, njemu ga posvetili. Blago vjernicima koji grade i posvećuju crkve. Ne bude li crkava, kako će ljudi biti svjesni kolika je sreća živjeti život s blagoslovom započetim od prvih koraka?

 

 

Više... 

   ŽIVO VRELO 6 - 2023.                                                          

 

Glazba u crkvama izvan liturgijskih slavlja

 

od 11. lipnja do 8. srpnja 2023.


U svojoj stvarateljskoj namisli, Bog je čovjekovu srcu i pameti udahnuo glas svoje ljubavi, da bi ga čovjek u sebi čuo te snagom njegova Duha, živim primjerom i riječju širio. Samo riječi koje osluškujemo razumom u srcu, te ih širimo u svojem životnom prostoru, možemo zvati čistim govorom i pjesmom. Da bismo razgovjetno čuli riječi koje nam Bog izgovara svojim glasom u srce, potrebno je isključiti se od vanjskih šumova i smetnji koje priječe kanalu Božjega govora u svijetu i u tišini slušati Božji glas. Tako ojačani i ohrabreni riječju njegova Duha, spremni smo otkloniti smetnje naše svakodnevne stvarnosti, koje svojim govorom i pjesmom nameću svoju grešnost pred neprolaznom vječnom Istinom.

 

 

Više... 

   ŽIVO VRELO 5 - 2023.                                                          

 

Polaganje ruku, ulje i pečat

 

od 18. svibnja do 10. lipnja 2023.

 

Upotpunjujući krsnu milost sakramentom potvrde, vjernici primaju silu Duha Svetoga te pečat miomirisnim uljem u znaku križa na čelu, kako bi svjesni neizmjerne Božje ljubavi s razumom i poniznošću pred Božjom veličinom širili miomiris svjedočanstva Kristove muke i uskrsnuća. Bog svojom ispruženom desnicom i pečatom daje u dušu svoje djece da se miomiris njegove vječne ljubavi širi svijetom. Probudimo svijest u potvrđenicima da u sklopljene ruke na molitvu, slavlje i zahvalnost pred Gospodarom svega stvorenog, stane puno više od onoga što mislimo da izdaleka, i s visine, stane u naše ruke.
 

 

Više... 

   ŽIVO VRELO 4 - 2023.                                                          

 

Blagovanje euharistije

 

od 16. travnja do 17. svibnja

 

Predivnim simfonijama proljetnih jutarnjih koncerata, koje nam, iz zahvalnosti prema životu, ranom zorom priređuju veseli cvrkuti ptičica, raskriva se veo noćnog sna pred jutarnjom molitvom, dozivajući nam u pamet radost života, koja se budi uz svjetlost dana koji je pred nama. Nakon uvodnih nota prirode, na nama je da dalje nastavimo skladati najljepšu melodiju srca za svaki novi trenutak u životu.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 3 - 2023.                                                              

 

Veliki tjedan

 

od 26. ožujka do 15. travnja

 

Dotaknuti iskustvom korizmenog puta, ulazimo na vrata Velikoga tjedna, na čijem se početku primjećuju čudni, ali ne i začuđujući pogledi, na koje smo već navikli. Prisjećaju nas na neljudsku hladnoću koja se širila pragovima Betlehema dok je Žena u porođajnim bolima tražila mjesto gdje će položiti svoje novorođenče Isusa, Spasitelja svijeta.
Izloženi takvom okruženju, među silnom svjetinom, dok stojimo u prostoru Velikog tjedna, ne možemo ne primijetiti one koji su tek pokoji trenutak pred Isusov ulazak u Jeruzalem klicali: »Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visinama!« (Mt 21,9). Pogledi većine njih neiskreni su i lažni. Tu stoji i onaj iz čijeg pogleda struji prijevara i izdaja, dok se bori s neprobavljivim obrokom ljubavi u svojim ustima, bježeći od stola Posljednje večere.

 

Više... 

   ŽIVO VRELO 2 - 2023.                                                                

 

Post, molitva i djelatna ljubav

 

od 19. veljače do 25. ožujka

 

Korizmenim hodom, usmjerenim prema svjetlu uskrsnuća, prolazimo kroz stvarnost ovozemaljskog vrta, koji sve više postaje zakrčeniji i mračniji, jer njegovo plodno tlo čovjek ljubomorno pomlađuje sadnicama uobraženosti, nametljivosti i nedosežnosti, pokazujući tako svoju pohlepnu i nepopravljivu čežnju iskorištavanja Božje dobrote.
Probijajući se kroz razne ponude primamljivih plodova, lako se izgubiti u mraku neumjerenosti, ali i iscrpljenosti. Tu umornom čovjeku ponestaju snaga i volja za traganjem Svjetlosti te se u sebi lomi i pada. U trenutku kada ponovno dolazi k sebi, pridiže se okružen mrakom, tragajući za materijalnom sigurnošću koju nalazi u blizini i o kojoj postaje ovisnik. Ako gleda samo na sebe, nema potrebu za izlaskom iz vrta mraka, u čijim plodovima uživa, no čovjek, stvoren na sliku Božju, nije stvoren za mrak i da ga tama obuzme, nego od Svjetlosti, da hodi za Svjetlošću.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 1 - 2023.                                                                

 

Odgovornost

 

od 15. siječnja do 18. veljače

 

Ljudi našega svakodnevnog prolaza su možda oni koji će za koji trenutak ući u operacijsku dvoranu i o kojima će ovisiti spas nečijeg života, možda oni u čijim će rukama biti toliki putnici koji moraju sretno stići na određeni cilj, možda pak oni iza čijih potpisa su građene tolike konstrukcije i objekti, a dok u njima radimo, živimo i krećemo se, nismo ni svjesni da o tim ljudima ovisi stabilnost izvedenog i sigurnost tolikih života. To su ljudi koji imaju velike odgovornosti i nikad se ne zna kada će u ponovnom susretu biti i za nas odgovorni.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 13 - 2022.                                                                    

 

Rođenje Gospodinovo

 

 

od  24. prosinca do 14. siječnja

 

I sam Bog se utjelovio i postao jedan od nas da nam iz hladnih jaslica usmjeri pogled na najveću vrijednost ljepote – Život. Ono što priječi dodir s ljepotom u čovjeku i oko njega, su okovi koji ne dopuštaju njegovu srcu da se oslobodi sebičnosti i vjere u osobni svijet umjetne ljepote. Takav svijet nema potrebe za Isusom, ne pušta ga k sebi, tjera ga sa svoga praga i zatvara mu vrata. Ako tu nema mjesta za njega, On ide dalje gdje će se moći nastaniti. Nalazi mjesto u betlehemskoj štalici. Jaslice u štalici postaju tron na čiju oštru slamicu je položeno Djetešce, pred otvorenom dvoranom u koju stane čitav svijet, a do koje vodi najsjajnija svjetlost s nebesa.

 

Više... 

   ŽIVO VRELO 12 - 2022.                                                                    

 

Došašće

 

 

od 27. studenoga do 24. prosinca

 

Bog je u svom planu ljubavi došao čovjeku. Iako je sve njegovo, i vrijeme, i prostor, najavio je svoj dolazak Onoj koju je čuvao od njezina začeća, da bude najljepši dom u kojem će se nastaniti Riječ koja će tijelom postati i spasiti nas. Ništa nije moglo poremetiti njegov plan s čovjekom. Nije htio izdvajati posebnu adresu smještaja jer zna da smo uvijek samo za sebe rezervirani, već nam je svima pokazao put spasenja i otvorio vrata svog doma. Bog nam dolazi u tišini svoje blizine, no da bismo osjetili te predivne trenutke, ostanimo uvijek budni, kako se ne bismo obilno zasitili ponudama sa stola adventskih razonoda i duboko zaspali, zaboravivši na njegov planirani put i poruku: danas mi je boraviti u tvojoj kući.

 

Više... 

 

 

   ŽIVO VRELO 11 - 2022.                                                                    

 

Ljepota liturgije

 

 

od 1. do 26. studenoga 2022.

 

Ljepota, jer je dodir Božje ljubavi, nije samo plašt i vanjština koju na svoj način doživljavamo, već ono što oduševljava iz dubine srca te ju čini neprolaznom. Ljepota se tako doživljava kao dar Božje prisutnosti i komunikacije s čovjekom. Čovjek na primljene darove Božje ljubavi odgovara svojemu Stvoritelju nadahnutim djelima po kojima veliča njegovu vječnu Ljepotu kojom ljubi svijet. Tako ljepota koja se očituje darovana u prirodi i ona koja se izražava na razne načine u ljudskim djelima, otvara nam put prema Bogu.

 

Više...

 

 

   ŽIVO VRELO 10 - 2022.                                                                    

 
 

 Prinos i priprava darova

 

 

od do 31. listopada 2022.

 

 

Dar veseli onoga koji ga daruje, kao i onoga koji ga prima. Darove koje poklanjamo obično popratimo srdačnim riječima, kojima želimo istaknuti i svoje dobre želje koje idu uz taj dar. Te riječi mogu ostati i kao trajniji spomen, zapisane na priloženoj čestitci, koja će nas uvijek sjećati na osjećaje koji su nam bili darovani u trenutcima susreta s osobom koja nas je razveselila svojim darom. Dar je u sebi nešto veliko. Njegova veličina nije mjerljiva nikakvom mjerom već snagom osjećaja, pažnje i blizine, koje želimo podijeliti s osobom. Zato se i dar najčešće nosi u rukama i daje u ruke.

 

Više...

 

   ŽIVO VRELO 9 - 2022.                                                                    

 

Materija u liturgiji

 

od 11. rujna do 8. listopada 2022.

 
Iako nam se trenutci, koje živimo u sebi i u okruženju događanja, čine poput sjene koja se brzo mijenja i prolazi, čovjek je nastojao mnogim umijećima održati živim promjenjivost i tijek svog postojanja. Nije nepoznat detalj Bounarottijeve freske s prikazom stvaranja Adama. Tehnikom slikanja po svježem sloju žbuke, koji je i pravilan način izrade freske, zidnog oslika, boja se upija u žbuku te se zajedno s njom suši. Na taj način boja koja nam na van pokazuje umjetničko djelo, povezujući se sa žbukom, postaje jedna čvrsta i nerazdvojna cjelina, kojoj žbuka, iako suha i naizgled beživotna ispod nje, daje dugovječnost.
 


 

 

 Preminuo Tomislav Košćak, grafički urednik HILP-a 

 

Tomislav Košćak, djelatnik Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, preminuo je u utorak 16. kolovoza 2022. U hrvatskome katoličkome i glazbenome izdavaštvu bio je prepoznat kao vrstan grafički urednik i notograf. Prepisao je i grafički oblikovao mnoga notna glazbena izdanja, među kojima je i hrvatska liturgijska pjesmarica „Pjevajte Gospodu pjesmu novu“ u nakladi Glasa Koncila (2003.). Bio je suradnikom mnogim našim glazbenicima, grafički urednik udžbenikā za glazbenu kulturu u raznim izdavačkim kućama. Obdaren marljivošću i samozatajnošću, u jedinstvenoj osjetljivosti za sklad, grafički je i likovno oblikovao velik broja izdanja: monografija, zbornika, knjiga, časopisa, listova, manjih prigodnih izdanja, plakata… Ostat će posebno pamćen kao grafički urednik likovno i grafički prepoznatljivoga liturgijsko-pastoralnoga lista »Živo vrelo« (od 2004. do 2022. godine), kao i drugih izdanja Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral. Spremno je pomagao u izdanjima i pri drugim izdavačkim kućama.

Tomislav Košćak rođen je u Varaždinu 5. veljače 1960. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Studirao je arhitekturu, ali ga je život odveo u druga zanimanja. Nekoliko je godina radio u poslovima administracije, baveći se usputno notografijom i grafičkim oblikovanjem. Od 2005. do 2006. godine bio je zaposlen kao tajnik Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. zaposlen je kao grafički urednik u Hrvatskome institutu za liturgijski pastoral. Živio je u Bregani pored Zagreba, u župi Lug Samoborski. Kršćanska je vjera oblikovala njegov duh, darujući mu čvrsto pouzdanje u Gospodina, te je s mirom u srcu, ne gubivši vedrinu života, prihvatio svoju kratkotrajnu i neizlječivu bolest i predao se Božjoj volji. Tim pouzdanjem u Gospodina i molitvom bio je utjeha svojim najbližima – supruzi, kćeri i dvojici sinova, koji su se s ljubavlju skrbili o njemu u obiteljskome domu.

 

Ispraćaj gospodina Tomislava Košćaka bit ću u Zagrebu, na Krematoriju, u ponedjeljak 22. kolovoza u 12.40 sati.

 

 

 

   ŽIVO VRELO 8 - 2022.                                                                    

 

Marija ¯  smjerokaz shvaćanja sakramenta krštenja

 

od 14. kolovoza do 10. rujna 2022.

 

Korelacijom stvarnosti našega egzistencijalnog poimanja, primjećujemo da na svakoj udaljenosti od nas, pa i onoj najmanjoj, postoji nešto određeno što nije ograničenje, a do čega dolazimo svojim osjetilima, bilo pogledom, dodirom ili mislima, stvarajući tako u sebi sliku doživljenog, iako je možda realnija slika današnjice čovjekova težnja za gledanjem u beskraj i neograničeno, ono u čemu bi se vidio bez okvira u potpunoj slobodi, gospodar kojemu ništa ne priječi na njegovu putu.

Navezanost na potrošačku prolaznost, sadašnjost čini prohodnom do mjere njezine zadovoljenosti i zasićenosti, a da se i dalje stalnim traganjem ne skriva apetit za novim izazovima na svim područjima života, te se tako dobiva dojam neograničenosti i nesmetanog pogleda u budućnost, dok se zapravo živi stvarna ograničenost i dezorijentacija u vrtlogu života bez Božjega glasa u sebi.  

 

 
 

   PONOVNO U PRODAJI: MAPE ZA LITURGIJSKA SLAVLJA     

 

Mape za liturgijska slavlja

 

Namijenjene svećenicima i drugim liturgijskim služiteljima. Mape su izrađene od visoko­kvalitetnoga skinplasta i podstavljene spužvom sa razdjelnom trakom. Dostupne u veličinama A4 po 79,00 kn i A5 (samo u bordo boji) po 65,00 kn.
 
Za veće količine odobravamo popust!
 
 Narudžbe: 
PONOVNO
e-pošta: narudzbe@hilp.hr
Tel.: +385 (0)1 5635 050

 

 

    N O V O                                                                                           

 

AKATIST SVETOMU I PRAVEDNOMU JOSIPU
zaručniku Presvete Djevice Marije

 

Akatist je drevni oblik molitve koji je nastao na kršćanskome istoku, a označava hvalospjev u čast Isusu Kristu, ili pak Presvetoj Bogorodici i svecima. Mnogi akatisti vlastiti su pojedinim blagdanima u liturgijskoj godini. Riječ akatist (gr. ἀκάθιστος ὕμνος) u prijevodu s grčkoga jezika doslovno znači »hvalospjev [koji se čita] ne sjedeći«. Može pjevati u crkvi ili se moliti kao osobna molitva u vlastitome domu. U crkvi se može pjevati bilo kao zasebna molitva bilo u okviru nekoga bogoslužja, osobito nakon jutarnje ili večernje molitvene liturgije časova. Akatisti u čast svetaca uglavnom se mole na sam dan njihovoga liturgijskog spomena.

Akatist je priredio dr. sc. Taras Barščevski, docent na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zavirite u izdanje.

Akatist svetomu i pravednomu Josipu možete po cijeni od 30 kn naručiti na narudžbe@hilp.hr ili na broj telefona 01 5635 050.

    NOVO                                   

 

 

   Ante Crnčević – Ivan Šaško
 

  Liturgija i tijelo
   
  PRILOZI ZA LITURGIJSKU ANTROPOLOGIJU

 

Liturgija Crkve, uzbiljujući Božje djelo spasenja, u svojoj je srži djelo pomirenja. Izručen preobrazbenoj snazi liturgije, vjernik biva ‘pomiren’, milosno združen – s Bogom, s drugima, ali i u sebi: ozdravljen od razjedinjenosti na duhovno i tjelesno, biva kadar osjećati tijelo duše i dušu tijela. To je put prema cjelovitosti ljudskoga bitka, prema ravnovjesju koje očituje istinu o čovjeku, objavljenu u Kristu utjelovljenome, umrlome i uskrsnulome. Božje otajstvo utjelovljenja objavilo je tijelo kao mjesto spasenja. Puno puta u povijesti duhovnost se pokazala »slabom« kad god se pokušalo oblikovati dušu obescjenjujući tijelo i kada se u liturgiji htjelo govoriti o »unutarnjemu« iskustvu, odbacujući iskustvenost tijela kao »izvanjskost«, manje vrijednu i nedostojnu onoga što se povjerava intimi duše.

 

Knjigu po cijeni od 190,00 kn možete naručiti na tel. +385 (0)1 5635 050 ili na e-mail: narudzbe@hilp. hr.
Troškovi poštarine nisu uračunati u cijenu knjige.

 

 

Molitva u vremenu širenja bolesti


Preporuča se za svakodnevnu molitvu (pojedinačno ili u obitelji).

 

Nemogućnost sudjelovanja na zajedničkim liturgijskim slavljima prigoda je da se iznova otkrije vrijednost zajedničke obiteljske, kao i osobne molitve. Spoznaja ljudske krhkosti i ugroženosti poziv je vjernicima na žarču molitvu i iskrenije pouzdanje u Gospodina. Pozvani smo u molitvu uključiti sve koji su pogođeni bolešću kao i one koji se skrbe za bolesne i ugrožene.

 

OVDJE možete preuzeti Molitvu u vremenu širenja bolesti preporučenu za svakodnevno moljenje.

 


Foto: 123RF

 

 

 
Molitvena slavlja u obitelji

Sva dosad objavljena euharistijska slavlja u obitelji možete preuzeti na donjim poveznicama:
 
Peta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Četvrta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Treća vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Druga vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - slavlje u obitelji

          

 

Blagoslov uskrsnih jela u obitelji

          

 

Vazmeno bdjenje - slavlje u obitelji

          

 

Petak Muke Gospodnje - slavlje u obitelji

          

 

Misa Večere Gospodnje. Veliki četvrtak - slavlje u obitelji

          

 

Nedjelja muke Gospodnje. Cvjetnica – slavlje u obitelji

          

 

Peta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 

Četvrta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 
 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  

 

Ispit savjesti

PRIPREMA ZA SAKRAMENT POMIRENJA – ISPOVIJEDI

 

Opraštajući nam grijehe u sakramentu pokore, Isus nas pomiruje s Bogom, obnavlja naše zajedništvo s Crkvom i našim bližnjima te ozdravlja naš odnos prema sebi samima. Da bi se to dogodilo, potrebno je spoznati svoje grijehe i promisliti o njima, pokajati se za grijehe, prihvatiti Božji poziv na obraćenje i odlučiti više ne griješiti, u poniznosti i otvorenosti srca ispovjediti grijehe u sakramentu pomirenja te izvršiti zadanu pokoru.

     U pripremi za Sakrament pomirenja od pomoći nam može biti knjižica Ispit savjesti mons. Ivana Šaška koja nam, vodeći nas kroz niz pitanja, može pomoći da lakše stvorimo sliku o vlastitoj grješnosti i potrebi za Božjim milosrđem.
 

Knjižicu po cijeni od 5,00 kuna možete naručiti na narudzbe@hilp.hr ili na broj telefona +385 (0)1 5635 050
Za župne urede koji žele naručiti više primjeraka predviđeni su značajniji popusti*:
  50  kom     125,00 kn
100  kom     225,00 kn
200  kom     400