Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


   ŽIVO VRELO  12 – 2016.                                


Došašće i postojanost u vjeri

od 27. studenoga do 24. prosinca 2016.

 

Krist Gospodin, uči nas papa Franjo, »u sebi je sjedinio sve: nebo i zemlju, Boga i čovjeka, tijelo i duh, osobu i društvo. Prepoznatljiv znak toga jedinstva i pomirenja svega u Njemu jest mir. Krist je ‘mir naš’ (Ef 2, 14). Evanđeoski navještaj započinje uvijek pozdravom mira, a mir oduvijek okrunjuje i učvršćuje odnose među učenicima. Mir je moguć zato jer je Gospodin pobijedio svijet i njegovu stalnu konfliktnost ‘uspostavivši mir krvlju križa njegova’ (Kol 1, 20).« (Evangelii gaudium, 229). 
 
 

 

 LITURGIJSKI KALENDAR ZA 2017.                


U Liturgijskome kalendaru za svaki su tjedan predviđene po dvije stranice s naznakom liturgijskih čitanja za svaki dan te citatom iz evanđelja dana. Na kraju kalendara nalazi se Mjesečni preglednik za 2018. godinu. Kalendar ima 152 stranice i tiskan je dvobojno na kvalitetnome papiru u PVC koricama. Dostupan je u tri boje korica – bordo, plavoj i smeđoj. Na veće količine odobravamo popust. Troškovi poštarine nisu uračunati u cijenu kalendara.

 
 
 
Kalendar možete naručiti e-mailom na: narudzbe@hilp.hr, faksom na broj +385 (0)1 5635 051 ili pozivom na broj +385 (0)1 5635 050.

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ivica Raguž

Sretni u nadi
 

TEOLOŠKA RAZMATRANJA O SREĆI

Sreća. Ima li još u iskustvu vjere mjesta za govor o sreći?  Je li sreća oprječna življenju vjere ili se zrelost vjere ogleda upravo u životu koji je ispunjen srećom? Kršćanska se duhovnost kroz zadnja stoljeća ustru­čavala razmišljati o sreći. No, sreća pripada iskonskomu kršćanskom iskustvu jer se rađa iz susreta s Bogom. Ova knjiga, slijedeći misao o sreći kroz filozof­sku i teološku predaju, otvara put ponovnom ­otkrivanju sreće, sreće u Bogu, te pokušava vratiti »čežnju za ­srećom« u ozračje kršćanskoga iskustva kako bi se vjernik mogao ­odgovorno pitati: »Jesam li sretan?«

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ante Vučković

Vrtlog grijeha
  
O DAVIDOVU GRIJEHU S BAT-ŠEBOM

Grijeh u čovjeku rađa vrtlog. U ovim promišljanjima, na temelju Davidova grijeha s Bat-Šebom, opisana je struktura grijeha: od nje­gova rađanja u zaboravu na Boga, preko uključenja drugih u grijeh, do njegova nijekanja i 'prikrivanja' drugim grijesima. Jedan grijeh stalno priziva drugi. Na kraju, ipak, Božja riječ pronalazi put do čovjekove nutrine kako bi on u Božjemu svjetlu spoznao grijeh i snagu Božjega praštanja te ponovno otkrio radost življenja. Knjiga je popraćena ilustracijama ak. slikara Vladimira Blažanovića, rađenim posebno za ovo izdanje. U kratkom roku knjiga je naišla na iznenađujuće dobar odaziv čitatelja. Pogledajte zašto.