Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

   ŽIVO VRELO 8 - 2020                                                     

 

Liturgija (u) virtualnosti


od 9. kolovoza do 5. rujna 2020.

 

Živeći u svijetu – koji je sve više ‘umrežen’, povezan i svezan novim komunikacijskim mrežama – Crkva ne zazire od blagodati suvremenih komunikacijskih medija, ali ljubomorno čuvajući svijest da joj je milosno povjerena stvarnost koja se na da umrežiti i komunicirati medijskom virtualnošću. Istinsko poniranje u božanski život i izručenje Božjemu poslanju otkriva da je Crkva sva virtualna: ona je zajednica okupljena i okrijepljena snagom Duha Svetoga, virtute Spiritus Sancti. Ta ‘virtualnost’ osobito živi u liturgiji Crkve, u svetim sakramentima, koji u jednu zbiljnost povezuju Božju vječnost i našu vremenitost, Božje djelo spasenja i naše čine vjere. Reći da je liturgija virtualna ne znači zanijekati joj zbiljskost, nego priznati da njezina djelotvornost ne izvire iz naše snage i iz ljepote našega obrednoga činjenja, nego iz istoga onoga Vrela iz kojega je po utjelovljenome Kristu, jedinome posredniku između Boga i ljudi, na svijet izliven milosni dar spasenja. 

 

 

 

   ŽIVO VRELO 7 - 2020                                                     


 

Liturgija: punina čovještva


od 12. srpnja do 8. kolovoza 2020.

 

 

Otajstvo Božjega utjelovljenja i sveukupno Kristovo djelo otkupljenja usmjereni su k pozivu čovjeka u božanski život, u zajedništvo Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Postavši, po Božjemu daru, dionikom božanske naravi (1Pt 1, 4), čovjek ne prestaje biti čovjekom. Štoviše, pozvan je i osposobljen obnavljati svoju ljudskost, svoju čovječnost u svoj njezinoj ljepoti, koja je odsjaj božanskoga života. 
 

Pročitaj više...

 

 

 

 

   ŽIVO VRELO  6 - 2020                                                     


 

Liturgija - slavlje u zajedništvu


od 11. lipnja do 11. srpnja 2020.

 

Kršćanska je liturgija čin zajednice, Crkve. U njezinu zajedništvu susrećem druge s kojima, po zajedničkome slavljenju, bivam dionik Božje slave. U liturgiji nisam utopljen u mnoštvo, nego sam dio eklezijalnoga »mi«, postajući sa svima »jedan u Kristu«. U intimi i blizini zajednice, Crkve, na nov način pronalazim sebe kao biće odnosa. Liturgija nudi ljepotu zajedništva, ali i zahtijeva umijeće uranjanja u dubine osobne vjere. 
 


 

 

 

   ŽIVO VRELO  5 - 2020                                                     


Zaštitnici u nevoljama


od 17. svibnja do 10. lipnja


Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio, pita se ponizni psalamski molitelj i umah odgovara: »Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim.« (Ps 116, 14). Zahvalnost je čin pouzdane vjere koja vjernika čini još poniznijim negoli je to bio u trenutku žarke molitve u kojoj je tražio Božju pomoć. Zahvalnost je sestra poniznosti, a nezahvalnost oholosti. Ljepota života rađa se iz spoznaje da je u životu sve dar – počev od samoga života. I naše moći i sposobnosti su dar. Zato prava duhovnost izrasta iz snage zahvalnosti i raste onoliko koliko rastemo u zahvalnosti. Više...

 

Ovaj broj Živoga vrela u cijelosti je dostupan na našim mrežnim stranicama te ga kao PDF možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

   ŽIVO VRELO  4 - 2020                                                     

 
Novi broj Živoga vrela


Objavljen je uskrsni broj Živoga vrela, koji prati liturgijska slavlja od Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova do Pete vazmene nedjelje. Budući da zbog poteškoća u distribuciji tiskano izdanje ne će moći biti dostavljeno svim našim redovitim čitateljima i pretplatnicima, ovaj je broj u cijelosti dostupan na našim mrežnim stranicama.

       Tema broja »Kristovi ozdraviteljski dodiri« nadahnuta je okolnostima širenja virusne bolesti COVID-19 koja zahtijeva disciplinu »socijalne distance«. Odgovornosti za druge i briga za vlastito zdravlje nameću reduciranje susreta i blizine s drugim ljudima. No, blizina ostaje trajna ljudska potreba.
       Promišljajući o Isusovim ozdravljenjima koja se, prema evanđeoskim opisima, zbivaju snagom Isusova dodira bolesnika, mons. Ivan Šaško donosi teološku podlogu za ikonografsko osmišljenje i za već ranije započeto prostorno uređenje Kapelice Blažene Djevice Marije – ‘Zdravlja bolesnih‘ u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, koja je središte zdravstvenih nastojanja u borbi protiv zaraze SARS_CoV-19 virusom u našoj domovini. U središtu je misli Božji spasenjski i ozdraviteljski dodir čovjeka. Tekst promišljanja ide znatno dalje od idejne podloge za uređenje jednoga liturgijskoga prostora. Autor ističe poveznice Kristova djela spasenja i ljudskih ozdraviteljskih nastojanja, pa kapelica postaje mjesto koje u molitvi i slavlju vjere daje iskusiti duboku prožetost dara spasenja i dara zdravlja.

       Fra Ante Crnčević u svome prilogu polazi od rečenice »Noli me tangere« (Ne zadržavaj se sa mnom« ili »Ne dodiruj me«) kojom se uskrsli Krist obraća Mariji Magdaleni u očitovanju nakon uskrsnuća. Susret Uskrsloga s Marijom Magdalenom, promišljan također u kontekstu discipline »socijalne distance«, uzet je kao podloga za promišljanje o novosti ljudske blizine s Kristom nakon njegova uskrsnuća, kao i Kristovoj preobrazbi ljudskih odnosa darom vječnosti.

       Uz slavlja prvih pet vazmenih nedjelja teološke meditacije priredili su: dr. Domagoj Runje, dr. Slavko Slišković, dr. Ante Vučković, mons. Ivan Šaško i dr. Ivica Raguž.

       Rubrika »Trenutak« donosi kraće razjašnjenje teme »duhovne pričesti«, o kojoj se puno raspravlja u vrijeme kad je vjernicima uskraćena mogućnost sudjelovanja u slavlju euharistije i u sakramentalnoj pričesti.
 

Živo vrelo u pdf-u možete preuzeti OVDJE.
 

 
 

Molitva u vremenu širenja bolesti


Preporuča se za svakodnevnu molitvu (pojedinačno ili u obitelji).

 

Nemogućnost sudjelovanja na zajedničkim liturgijskim slavljima prigoda je da se iznova otkrije vrijednost zajedničke obiteljske, kao i osobne molitve. Spoznaja ljudske krhkosti i ugroženosti poziv je vjernicima na žarču molitvu i iskrenije pouzdanje u Gospodina. Pozvani smo u molitvu uključiti sve koji su pogođeni bolešću kao i one koji se skrbe za bolesne i ugrožene.

 

OVDJE možete preuzeti Molitvu u vremenu širenja bolesti preporučenu za svakodnevno moljenje.

 


Foto: 123RF

 

 

 
Molitvena slavlja u obitelji

Sva dosad objavljena euharistijska slavlja u obitelji možete preuzeti na donjim poveznicama:
 
Peta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Četvrta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Treća vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Druga vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - slavlje u obitelji

          

 

Blagoslov uskrsnih jela u obitelji

          

 

Vazmeno bdjenje - slavlje u obitelji

          

 

Petak Muke Gospodnje - slavlje u obitelji

          

 

Misa Večere Gospodnje. Veliki četvrtak - slavlje u obitelji

          

 

Nedjelja muke Gospodnje. Cvjetnica – slavlje u obitelji

          

 

Peta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 

Četvrta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 
 

 

 
   ŽIVO VRELO  3 - 2020                                           

 

Križ – put u slavu

od 22. ožujka do 11. travnja 2020.

 

Bogoslužje svetoga Vazmenoga trodnevlja započinje pjesmom: »Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu mi smo spašeni i oslobođeni.« (usp. Gal 6, 14). U križu koji je mjesto Gospodinove smrti, kršćanin prepoznaje svoj spas, život i uskrsnuće (salus, vita et resurrectio). Ono što je bilo razumijevano kao mjesto poniženja i poruge, sada postaje mjesto proslave. Križ, na kojemu je Krist proslavljen, objavljuje da se u Kristu daruje sveopća preobrazba svijeta. Ako je smrt preobražena u život, zar što još može ostati izvan te životnosti, izvan snage uskrsnuća? Ne bojeći se raspetosti, trpljenja i umiranja, apostol Pavao ispovijeda iskrenu vjeru istinskog vjernika: »Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Krist.« (Gal 2, 20).

Više...

 
 
 
 

 

   52. MEĐUNARODNI EUHARISTIJSKI KONGRES                              

 

   Budimpešta, 13. - 20. rujna 2020.

 

   Svi su izvori moji u tebi


 

Papinski odbor za međunarodne euharistijske kongrese priređuje 52. međunarodni euharistijski kongres koji će se održati u Budimpešti od 13. do 20. rujna 2020. Međunarodni euharistijski kongresi, koji se održavaju još od 1881. godine, jedan su od dragocjenih oblika obnove života Crkve, oslonjenoga na euharistijsko otajstvo i euharistijsku duhovnost, kao izvore života u Kristu. Takvi su kongresi, uz one nacionalne, pokrajinske i biskupijske, također milosna prigoda za  očitovanja Crkve i njezinoga poslanja u svijetu, kako bi se jasnije prepoznala sakramentalna ishodišnost i narav Crkve. Međunarodni euharistijski kongres koji će se slaviti u Budimpešti sljedeće godine posebno će biti usmjeren razmatranju životne zbilje Srednje Europe kao i novih zadaća i izazova koji stoje pred Crkvom u tim zemljama. Stoga je i okvirna tema Kongresa uzeta iz Psalma 87: »Svi su izvori moji u tebi« (Ps 87, 7). U svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga koncila, raznolikom nastojanjima i programima u razdoblju priprave Kongresa, kao i njegovim svečanim slavljenjem, želi se u vjerničkim zajednicama obnoviti svijest da je euharistija: »vrelo i vrhunac cjelokupnoga kršćanskoga života«, »korijen i stožer«kršćanskoga zajedništva, »vrelo života Crkve«, »vrelo i vrhunac svekolike evangelizacije«, »središte i vrhunac svega života Crkve«. Životnošću i aktualnošću još odjekuju riječi sv. Ivana Pavla II. iz njegove posljednje enciklike: »Crkva živi od euharistije« (Ecclesia de eucharistia vivit.).

 

Teološka komisija Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese priredila je dokument »Svi su moji izvori u Tebi. Euharistija, vrelo života i poslanja Crkve«, u obliku teoloških i pastoralnih razmatranja o otajstvu euharistije i njezinome temelju za život kršćanske vjere u zajedništvu Crkve. Objavljen je i prijevod dokumenta na hrvatski jezik, koji ovdje možete preuzeti. Pripravu 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa pratit ćemo redovito vijestima i prilozima koji će biti priređeni za naše biskupijske, župne i druge zajednice. Više o Kongresu može se pronaći i na stranicama Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese.

 

Svi su moji izvori u tebi

            

 

 

 

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  

 

Ispit savjesti

PRIPREMA ZA SAKRAMENT POMIRENJA – ISPOVIJEDI

 

Opraštajući nam grijehe u sakramentu pokore, Isus nas pomiruje s Bogom, obnavlja naše zajedništvo s Crkvom i našim bližnjima te ozdravlja naš odnos prema sebi samima. Da bi se to dogodilo, potrebno je spoznati svoje grijehe i promisliti o njima, pokajati se za grijehe, prihvatiti Božji poziv na obraćenje i odlučiti više ne griješiti, u poniznosti i otvorenosti srca ispovjediti grijehe u sakramentu pomirenja te izvršiti zadanu pokoru.

     U pripremi za Sakrament pomirenja od pomoći nam može biti knjižica Ispit savjesti mons. Ivana Šaška koja nam, vodeći nas kroz niz pitanja, može pomoći da lakše stvorimo sliku o vlastitoj grješnosti i potrebi za Božjim milosrđem.
 

Knjižicu po cijeni od 5,00 kuna možete naručiti na narudzbe@hilp.hr ili na broj telefona +385 (0)1 5635 050
Za župne urede koji žele naručiti više primjeraka predviđeni su značajniji popusti*:
  50  kom     125,00 kn
100  kom     225,00 kn
200  kom     400,00 kn

* Popust se odnosi samo na župe i pretpostavlja da knjižica nije namijenjena za daljnju prodaju.

 
 
 

 

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ivica Raguž

Sretni u nadi
 

TEOLOŠKA RAZMATRANJA O SREĆI

Sreća. Ima li još u iskustvu vjere mjesta za govor o sreći?  Je li sreća oprječna življenju vjere ili se zrelost vjere ogleda upravo u životu koji je ispunjen srećom? Kršćanska se duhovnost kroz zadnja stoljeća ustru­čavala razmišljati o sreći. No, sreća pripada iskonskomu kršćanskom iskustvu jer se rađa iz susreta s Bogom. Ova knjiga, slijedeći misao o sreći kroz filozof­sku i teološku predaju, otvara put ponovnom ­otkrivanju sreće, sreće u Bogu, te pokušava vratiti »čežnju za ­srećom« u ozračje kršćanskoga iskustva kako bi se vjernik mogao ­odgovorno pitati: »Jesam li sretan?«

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ante Vučković

Vrtlog grijeha
  
O DAVIDOVU GRIJEHU S BAT-ŠEBOM

Grijeh u čovjeku rađa vrtlog. U ovim promišljanjima, na temelju Davidova grijeha s Bat-Šebom, opisana je struktura grijeha: od nje­gova rađanja u zaboravu na Boga, preko uključenja drugih u grijeh, do njegova nijekanja i 'prikrivanja' drugim grijesima. Jedan grijeh stalno priziva drugi. Na kraju, ipak, Božja riječ pronalazi put do čovjekove nutrine kako bi on u Božjemu svjetlu spoznao grijeh i snagu Božjega praštanja te ponovno otkrio radost življenja. Knjiga je popraćena ilustracijama akademskog slikara Vladimira Blažanovića, rađenim posebno za ovo izdanje. U kratkom roku knjiga je naišla na iznenađujuće dobar odaziv čitatelja.