Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

   ŽIVO VRELO 9 - 2020                                                     

 

Duhovnost i forma pričesti

od 6. rujna do 3. listopada 2020.

 

 

Rasprave o načinu pričesti – na ruku ili na usta – oživljene posljednjih mjeseci, nerijetko su plod svođenja euharistije samo na jedan njezin vidik, onaj koji osvjetljava njezinu uzvišenost, svetost i neobuhvatljivost, vlastitu božanskoj stvarnosti. Pri tom se kao prikladan vjernički odgovor ističe čovjekova nedostojnost pred tako uzvišenim darom, pa se pričest svodi na oblik koji će biti »što je moguće manje tjelesan« i »što je moguće manje posredan«: pričešćivanje na jezik otklanja mogućnost svakoga našega »nedostojnoga dodira« i svakoga dodira hostije s nečim što ne bi bilo (čisto) ljudsko srce. 

 

 

Novi broj u prodaji je u knjižarama Verbuma, Kršćanske sadašnjosti i Naklade sv. Antuna u Zagrebu.
 

 

 

 

 

 

   ŽIVO VRELO 8 - 2020                                                     

 

Liturgija (u) virtualnosti


od 9. kolovoza do 5. rujna 2020.

 

Živeći u svijetu – koji je sve više ‘umrežen’, povezan i svezan novim komunikacijskim mrežama – Crkva ne zazire od blagodati suvremenih komunikacijskih medija, ali ljubomorno čuvajući svijest da joj je milosno povjerena stvarnost koja se na da umrežiti i komunicirati medijskom virtualnošću. Istinsko poniranje u božanski život i izručenje Božjemu poslanju otkriva da je Crkva sva virtualna: ona je zajednica okupljena i okrijepljena snagom Duha Svetoga, virtute Spiritus Sancti. Ta ‘virtualnost’ osobito živi u liturgiji Crkve, u svetim sakramentima, koji u jednu zbiljnost povezuju Božju vječnost i našu vremenitost, Božje djelo spasenja i naše čine vjere. Reći da je liturgija virtualna ne znači zanijekati joj zbiljskost, nego priznati da njezina djelotvornost ne izvire iz naše snage i iz ljepote našega obrednoga činjenja, nego iz istoga onoga Vrela iz kojega je po utjelovljenome Kristu, jedinome posredniku između Boga i ljudi, na svijet izliven milosni dar spasenja. 

 

 

   ŽIVO VRELO 7 - 2020                                                     


 

Liturgija: punina čovještva


od 12. srpnja do 8. kolovoza 2020.

 

 

Otajstvo Božjega utjelovljenja i sveukupno Kristovo djelo otkupljenja usmjereni su k pozivu čovjeka u božanski život, u zajedništvo Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Postavši, po Božjemu daru, dionikom božanske naravi (1Pt 1, 4), čovjek ne prestaje biti čovjekom. Štoviše, pozvan je i osposobljen obnavljati svoju ljudskost, svoju čovječnost u svoj njezinoj ljepoti, koja je odsjaj božanskoga života. 
 

Pročitaj više...

 

 

 

 

   ŽIVO VRELO  6 - 2020                                                     


 

Liturgija - slavlje u zajedništvu


od 11. lipnja do 11. srpnja 2020.

 

Kršćanska je liturgija čin zajednice, Crkve. U njezinu zajedništvu susrećem druge s kojima, po zajedničkome slavljenju, bivam dionik Božje slave. U liturgiji nisam utopljen u mnoštvo, nego sam dio eklezijalnoga »mi«, postajući sa svima »jedan u Kristu«. U intimi i blizini zajednice, Crkve, na nov način pronalazim sebe kao biće odnosa. Liturgija nudi ljepotu zajedništva, ali i zahtijeva umijeće uranjanja u dubine osobne vjere. 
 


 

 

 

   ŽIVO VRELO  5 - 2020                                                     


Zaštitnici u nevoljama


od 17. svibnja do 10. lipnja


Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio, pita se ponizni psalamski molitelj i umah odgovara: »Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim.« (Ps 116, 14). Zahvalnost je čin pouzdane vjere koja vjernika čini još poniznijim negoli je to bio u trenutku žarke molitve u kojoj je tražio Božju pomoć. Zahvalnost je sestra poniznosti, a nezahvalnost oholosti. Ljepota života rađa se iz spoznaje da je u životu sve dar – počev od samoga života. I naše moći i sposobnosti su dar. Zato prava duhovnost izrasta iz snage zahvalnosti i raste onoliko koliko rastemo u zahvalnosti. Više...

 

Ovaj broj Živoga vrela u cijelosti je dostupan na našim mrežnim stranicama te ga kao PDF možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

   ŽIVO VRELO  4 - 2020                                                     

 
Novi broj Živoga vrela


Objavljen je uskrsni broj Živoga vrela, koji prati liturgijska slavlja od Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova do Pete vazmene nedjelje. Budući da zbog poteškoća u distribuciji tiskano izdanje ne će moći biti dostavljeno svim našim redovitim čitateljima i pretplatnicima, ovaj je broj u cijelosti dostupan na našim mrežnim stranicama.

       Tema broja »Kristovi ozdraviteljski dodiri« nadahnuta je okolnostima širenja virusne bolesti COVID-19 koja zahtijeva disciplinu »socijalne distance«. Odgovornosti za druge i briga za vlastito zdravlje nameću reduciranje susreta i blizine s drugim ljudima. No, blizina ostaje trajna ljudska potreba.
       Promišljajući o Isusovim ozdravljenjima koja se, prema evanđeoskim opisima, zbivaju snagom Isusova dodira bolesnika, mons. Ivan Šaško donosi teološku podlogu za ikonografsko osmišljenje i za već ranije započeto prostorno uređenje Kapelice Blažene Djevice Marije – ‘Zdravlja bolesnih‘ u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, koja je središte zdravstvenih nastojanja u borbi protiv zaraze SARS_CoV-19 virusom u našoj domovini. U središtu je misli Božji spasenjski i ozdraviteljski dodir čovjeka. Tekst promišljanja ide znatno dalje od idejne podloge za uređenje jednoga liturgijskoga prostora. Autor ističe poveznice Kristova djela spasenja i ljudskih ozdraviteljskih nastojanja, pa kapelica postaje mjesto koje u molitvi i slavlju vjere daje iskusiti duboku prožetost dara spasenja i dara zdravlja.

       Fra Ante Crnčević u svome prilogu polazi od rečenice »Noli me tangere« (Ne zadržavaj se sa mnom« ili »Ne dodiruj me«) kojom se uskrsli Krist obraća Mariji Magdaleni u očitovanju nakon uskrsnuća. Susret Uskrsloga s Marijom Magdalenom, promišljan također u kontekstu discipline »socijalne distance«, uzet je kao podloga za promišljanje o novosti ljudske blizine s Kristom nakon njegova uskrsnuća, kao i Kristovoj preobrazbi ljudskih odnosa darom vječnosti.

       Uz slavlja prvih pet vazmenih nedjelja teološke meditacije priredili su: dr. Domagoj Runje, dr. Slavko Slišković, dr. Ante Vučković, mons. Ivan Šaško i dr. Ivica Raguž.

       Rubrika »Trenutak« donosi kraće razjašnjenje teme »duhovne pričesti«, o kojoj se puno raspravlja u vrijeme kad je vjernicima uskraćena mogućnost sudjelovanja u slavlju euharistije i u sakramentalnoj pričesti.
 

Živo vrelo u pdf-u možete preuzeti OVDJE.
 

 
 

Molitva u vremenu širenja bolesti


Preporuča se za svakodnevnu molitvu (pojedinačno ili u obitelji).

 

Nemogućnost sudjelovanja na zajedničkim liturgijskim slavljima prigoda je da se iznova otkrije vrijednost zajedničke obiteljske, kao i osobne molitve. Spoznaja ljudske krhkosti i ugroženosti poziv je vjernicima na žarču molitvu i iskrenije pouzdanje u Gospodina. Pozvani smo u molitvu uključiti sve koji su pogođeni bolešću kao i one koji se skrbe za bolesne i ugrožene.

 

OVDJE možete preuzeti Molitvu u vremenu širenja bolesti preporučenu za svakodnevno moljenje.

 


Foto: 123RF

 

 

 
Molitvena slavlja u obitelji

Sva dosad objavljena euharistijska slavlja u obitelji možete preuzeti na donjim poveznicama:
 
Peta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Četvrta vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Treća vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 
Druga vazmena nedjelja - slavlje u obitelji
          
 

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova - slavlje u obitelji

          

 

Blagoslov uskrsnih jela u obitelji

          

 

Vazmeno bdjenje - slavlje u obitelji

          

 

Petak Muke Gospodnje - slavlje u obitelji

          

 

Misa Večere Gospodnje. Veliki četvrtak - slavlje u obitelji

          

 

Nedjelja muke Gospodnje. Cvjetnica – slavlje u obitelji

          

 

Peta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 

Četvrta korizmena nedjelja – slavlje u obitelji

          

 
 

 

 
   ŽIVO VRELO  3 - 2020                                           

 

Križ – put u slavu

od 22. ožujka do 11. travnja 2020.

 

Bogoslužje svetoga Vazmenoga trodnevlja započinje pjesmom: »Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu mi smo spašeni i oslobođeni.« (usp. Gal 6, 14). U križu koji je mjesto Gospodinove smrti, kršćanin prepoznaje svoj spas, život i uskrsnuće (salus, vita et resurrectio). Ono što je bilo razumijevano kao mjesto poniženja i poruge, sada postaje mjesto proslave. Križ, na kojemu je Krist proslavljen, objavljuje da se u Kristu daruje sveopća preobrazba svijeta. Ako je smrt preobražena u život, zar što još može ostati izvan te životnosti, izvan snage uskrsnuća? Ne bojeći se raspetosti, trpljenja i umiranja, apostol Pavao ispovijeda iskrenu vjeru istinskog vjernika: »Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Krist.« (Gal 2, 20).

Više...

 
 
 
 

 

   52. MEĐUNARODNI EUHARISTIJSKI KONGRES                              

 

   Budimpešta, 13. - 20. rujna 2020.

 

   Svi su izvori moji u tebi


 

Papinski odbor za međunarodne euharistijske kongrese priređuje 52. međunarodni euharistijski kongres koji će se održati u Budimpešti od 13. do 20. rujna 2020. Međunarodni euharistijski kongresi, koji se održavaju još od 1881. godine, jedan su od dragocjenih oblika obnove života Crkve, oslonjenoga na euharistijsko otajstvo i euharistijsku duhovnost, kao izvore života u Kristu. Takvi su kongresi, uz one nacionalne, pokrajinske i biskupijske, također milosna prigoda za  očitovanja Crkve i njezinoga poslanja u svijetu, kako bi se jasnije prepoznala sakramentalna ishodišnost i narav Crkve. Međunarodni euharistijski kongres koji će se slaviti u Budimpešti sljedeće godine posebno će biti usmjeren razmatranju životne zbilje Srednje Europe kao i novih zadaća i izazova koji stoje pred Crkvom u tim zemljama. Stoga je i okvirna tema Kongresa uzeta iz Psalma 87: »Svi su izvori moji u tebi« (Ps 87, 7). U svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga koncila, raznolikom nastojanjima i programima u razdoblju priprave Kongresa, kao i njegovim svečanim slavljenjem, želi se u vjerničkim zajednicama obnoviti svijest da je euharistija: »vrelo i vrhunac cjelokupnoga kršćanskoga života«, »korijen i stožer«kršćanskoga zajedništva, »vrelo života Crkve«, »vrelo i vrhunac svekolike evangelizacije«, »središte i vrhunac svega života Crkve«. Životnošću i aktualnošću još odjekuju riječi sv. Ivana Pavla II. iz njegove posljednje enciklike: »Crkva živi od euharistije« (Ecclesia de eucharistia vivit.).

 

Teološka komisija Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese priredila je dokument »Svi su moji izvori u Tebi. Euharistija, vrelo života i poslanja Crkve«, u obliku teoloških i pastoralnih razmatranja o otajstvu euharistije i njezinome temelju za život kršćanske vjere u zajedništvu Crkve. Objavljen je i prijevod dokumenta na hrvatski jezik, koji ovdje možete preuzeti. Pripravu 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa pratit ćemo redovito vijestima i prilozima koji će biti priređeni za naše biskupijske, župne i druge zajednice. Više o Kongresu može se pronaći i na stranicama Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese.

 

Svi su moji izvori u tebi

            

 

 

 

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  

 

Ispit savjesti

PRIPREMA ZA SAKRAMENT POMIRENJA – ISPOVIJEDI

 

Opraštajući nam grijehe u sakramentu pokore, Isus nas pomiruje s Bogom, obnavlja naše zajedništvo s Crkvom i našim bližnjima te ozdravlja naš odnos prema sebi samima. Da bi se to dogodilo, potrebno je spoznati svoje grijehe i promisliti o njima, pokajati se za grijehe, prihvatiti Božji poziv na obraćenje i odlučiti više ne griješiti, u poniznosti i otvorenosti srca ispovjediti grijehe u sakramentu pomirenja te izvršiti zadanu pokoru.

     U pripremi za Sakrament pomirenja od pomoći nam može biti knjižica Ispit savjesti mons. Ivana Šaška koja nam, vodeći nas kroz niz pitanja, može pomoći da lakše stvorimo sliku o vlastitoj grješnosti i potrebi za Božjim milosrđem.
 

Knjižicu po cijeni od 5,00 kuna možete naručiti na narudzbe@hilp.hr ili na broj telefona +385 (0)1 5635 050
Za župne urede koji žele naručiti više primjeraka predviđeni su značajniji popusti*:
  50  kom     125,00 kn
100  kom     225,00 kn
200  kom     400,00 kn

* Popust se odnosi samo na župe i pretpostavlja da knjižica nije namijenjena za daljnju prodaju.

 
 
 

 

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ivica Raguž

Sretni u nadi
 

TEOLOŠKA RAZMATRANJA O SREĆI

Sreća. Ima li još u iskustvu vjere mjesta za govor o sreći?  Je li sreća oprječna življenju vjere ili se zrelost vjere ogleda upravo u životu koji je ispunjen srećom? Kršćanska se duhovnost kroz zadnja stoljeća ustru­čavala razmišljati o sreći. No, sreća pripada iskonskomu kršćanskom iskustvu jer se rađa iz susreta s Bogom. Ova knjiga, slijedeći misao o sreći kroz filozof­sku i teološku predaju, otvara put ponovnom ­otkrivanju sreće, sreće u Bogu, te pokušava vratiti »čežnju za ­srećom« u ozračje kršćanskoga iskustva kako bi se vjernik mogao ­odgovorno pitati: »Jesam li sretan?«

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ante Vučković

Vrtlog grijeha
  
O DAVIDOVU GRIJEHU S BAT-ŠEBOM

Grijeh u čovjeku rađa vrtlog. U ovim promišljanjima, na temelju Davidova grijeha s Bat-Šebom, opisana je struktura grijeha: od nje­gova rađanja u zaboravu na Boga, preko uključenja drugih u grijeh, do njegova nijekanja i 'prikrivanja' drugim grijesima. Jedan grijeh stalno priziva drugi. Na kraju, ipak, Božja riječ pronalazi put do čovjekove nutrine kako bi on u Božjemu svjetlu spoznao grijeh i snagu Božjega praštanja te ponovno otkrio radost življenja. Knjiga je popraćena ilustracijama akademskog slikara Vladimira Blažanovića, rađenim posebno za ovo izdanje. U kratkom roku knjiga je naišla na iznenađujuće dobar odaziv čitatelja.